Chữa bệnh cận thị bằng phương pháp tự nhiên

30/11/2016 11:50 chiều0 comments
Chữa bệnh cận thị bằng phương pháp tự nhiên

Trước nay, mỗi chúng ta đều cho rằng mắt bị cận chính là do thói quen đọc sách ở những nơi thiếu ánh sáng, sử dụng những thiết bị công nghệ trong nhiều giờ. Nhưng, ở góc độ Y khoa, tật khúc xạ này được chia ra thành 2 loại, cận thị do thói quen & cận thị do di truyền. Tuy nhiên, với 2 loại trên, cách chữa bệnh cận thị vẫn không khác nhau nhiều. (more…)